vzw See & Smile

'See & Smile', Eye and Plastic Surgery Mission, is een groepering van Belgische plastisch chirurgen en oogartsen die op geregelde tijdstippen humanitaire missies vervullen waarvan dr. Tonnard en dr. Verpaele stichtende leden zijn. Ze begeven zich naar bepaalde derdewereldlanden, waar de gezondheidszorg onvoldoende is gestructureerd om ook hulp te bieden aan de armen onder de bevolking. Zo werden al humanitaire missies ondernomen naar Cambodja, Kamchatka (Rusland), Mexico, Indonesië, Afghanistan, Angola, El Salvador, Tsjaad, Peru en Rwanda.

 

De hoofdactiviteit van de oogartsen bestaat uit het opereren van patiënten met cataract of lensvertroebeling. Die veel voorkomende ziekte is op wereldvlak een van de belangrijkste oorzaken van blindheid. Door het microchirurgisch ver­vangen van de vertroebelde ooglens door een kunstlens, kan bij de patiënten het zicht hersteld worden.

Ook andere oogziekten zoals glaucoom en infectieziekten worden opgespoord en behandeld.

 

De hoofdactiviteit op plastisch chirurgisch gebied bestaat uit de correctie van aangeboren gespleten lip en verhemelte. Die laatste aandoening is de meest frequente aangeboren gelaatsafwijking en komt in België voor bij ongeveer 1/2.000 geboren baby's. Nagenoeg alle patiëntjes met een gespleten lip en/of verhemelte worden in België op zeer jonge leeftijd geopereerd. De lip wordt meestal gesloten rond de vierde à zesde maand, terwijl het verhemelte rond de leeftijd van anderhalf jaar wordt gesloten. Helaas bestaat in vele minder ontwikkelde landen dit soort hulp helemaal niet en groeien kinderen op met de afzichtelijke uitwendige gelaatsmisvormingen van gespleten lip en verhemelte. Daarom voeren de plastisch chirurgen van See & Smile ter plaatse corrigerende ingrepen uit, voorzien we in aangepaste medicatie, en proberen we onze medische kennis en ervaring over te brengen aan lokale artsen.

 

Voor volgende See & Smile missies, neem gerust een kijkje op www.seeandsmile.com

 Bebijk hier het fimpje over 'The heart of Myanmar':  http://youtu.be/yzMN_VWDqFU .