Plastische chirurgie

Het begrip 'plastische chirurgie' is afgeleid van het Griekse woord plastikos, wat zoveel betekent als mouleren, kneden, vormgeven. De taak van de plastisch chirurg bestaat er dus in het menselijk lichaam op bepaalde plaatsen vorm te geven, of om een of andere reden opnieuw vorm te geven. Het domein van de plastische chirurgie omvat zowel de reconstructieve als de esthetische chirurgie.

 

De reconstructieve chirurgie beoogt lichamelijke letsels ten gevolge van ongeval, ziekte of aangeboren afwijking te herstellen of tot minimale schade te beperken.

De esthetische chirurgie omvat drie grote domeinen: 

 

De ideale kandida(a)t(e) voor een esthetische ingreep is iemand die een uitgesproken verlangen heeft om bepaalde zones in zijn of haar uiterlijk te verbeteren. Veel mensen kiezen voor een esthetische ingreep om meer zelfvertrouwen te krijgen in hun (werk)omgeving, als psychologische steun in een veranderde levensstijl of gewoon om er zo jong uit te zien als ze zich voelen.

 

Wat ook de reden is om een esthetische ingreep te ondergaan, het is altijd belangrijk om realistische verwachtingen te koesteren. Het corrigeren of verfraaien van een gelaatstrek of van een bepaalde lichaamszone kan je inderdaad een goed gevoel geven en een gunstige invloed uitoefenen op vele gebieden van jouw leven.

Esthetische chirurgie biedt echter nooit de garantie op geluk of betere relaties met anderen. De chirurg kan je uiterlijk naar jouw eigen wensen veranderen en verbeteren. De rest ligt aan jezelf!

 

Esthetische chirurgie is een hooggespecialiseerde tak van de plas­tische chirurgie, waarbij het resultaat van de ingreep zeer afhankelijk is van de ervaring van de chirurg. De chirurgen van het Coupure Centrum leggen zich exclusief toe op de esthetische chirurgie. Hun expertise en professionalisme staan dan ook garant voor een optimaal resultaat.

 

Deze site wil je zo grondig mogelijk informeren over de plastisch chirurgische ingrepen en behandelingen die uitgevoerd worden in het Coupure Centrum voor Plastische Chirurgie.