Wat houdt de behandeling in?

 

De consultatie

Tijdens de consultatie word je volledig ingelicht over alle aspecten van de ingreep en de soort prothese die voor jou in overleg met de chirurg wordt gekozen. Het streefdoel in het Coupure Centrum is steeds geweest een zo natuurlijk mogelijke borstvergroting uit te voeren waardoor anderen niet kunnen zien dat je onder het mes bent geweest. Hiervoor speelt de grootte van de prothese een rol alsook de vorm.

 

De grootte van de prothese wordt gekozen op basis van de bestaande dimensies van de borst. Voornamelijk de breedte van de borst (diameter) zal doorslaggevend zijn bij deze keuze. Een prothese die groter is dan de diameter van de borst zal vaak een onnatuurlijk resultaat met zich meebrengen.

 

Wat de vorm betreft, moet beslist worden of er een ronde of een anatomische (druppelvormige) prothese wordt gekozen. Deze laatste is vooral aangewezen bij vrouwen die weinig of geen borstvolume hebben of bij vrouwen met lichte doorzakking van de borst, bijvoorbeeld na enkele zwangerschappen.

 

De prothese wordt geplaatst hetzij onder de borstspier, in het vlak tussen de spier en het ribbenrooster, hetzij voor de borstpier. De beslissing hieromtrent is voornameijk afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige borstklier en de dikte van het onderhuids vet. Bij magere vrouwen met weinig borstvolume wordt de prothese dus bij voorkeur onder de spier geplaatst om te vermijden dat de randen van de prothese (voornamelijk in de bovenpool van de borst) zichtbaar zouden zijn.

De prothese wordt ingebracht via een sneetje van 4,5 à 5 cm en geplaatst aan de onderrand van het tepelhof, in de plooi van de onderrand van de borst of via de oksel. Onze ervaring met insnedes via de oksel is echter niet zo positief gezien het hoger percentage van asymmetrie bekomen via deze toegangsweg.

 

Bij sommige patiënten is de borst dermate verslapt dat de doorzakking niet enkel door het plaatsen van een prothese kan worden opgelost. Bij hen moet de tepel en het tepelhof naar een hogere positie worden verplaatst en moet een combinatie van borstvergroting met een borstprothese en borstlifting worden uitgevoerd. De littekens zijn hier verschillend en lopen rond het tepelhof en/of van tepelhof naar de plooi onder borst.

 

Bij bepaalde patiënten kan eveneens een borstvergroting met eigen vet worden overwogen.

Voorwaarden hiervoor zijn dat er voldoende vet aanwezig is (meestal op de buik, heupen of billen) en dat de gewenste vergroting niet te uitgebreid is (tot halve cupmaat groter). Je chirurg zal je adviseren of je hiervoor in aanmerking komt. 

 

Voor de ingreep

Vermeld steeds alle medicatie die je neemt, belangrijke gezondheids­problemen en eventuele allergieën (medicatie, kleefpleisters, ...). In elk geval zal een beperkt bloedonderzoek worden gepland, dat je naar keuze kan laten uitvoeren in het laboratorium van de kliniek of bij je huisarts. Soms moeten vooraf bepaalde voorbereidende onderzoeken uitgevoerd worden: elektrocardiogram, röntgenopname van de longen, ... Jouw chirurg zal bepalen of het nodig is en zo ja, voor welke onderzoeken.

 

Als je ouder bent dan dertig jaar, zal ook een mammografie, een radiologisch onderzoek van het borstklierweefsel, moeten worden uitgevoerd, om de mogelijke aanwezigheid van gezwellen uit te sluiten.

Als je jonger bent dan dertig jaar of als je recent een mammografie hebt ondergaan, is dat onderzoek niet nodig. Tot slot worden in het Coupure Centrum ook foto's genomen, die later zullen worden vergeleken met de foto's van na de operatie. 

 

De avond voor en de ochtend van de ingreep was je elke dag het boven­lichaam met een ontsmettende zeep die je wordt voorgeschreven door jouw chirurg en die de kans op wondbesmetting tot een minimum zal beperken.

 

>>Lees ook 'Belangrijke tips vooraf'.

 

De ingreep

Als de ingreep onder algemene verdoving verloopt, moet je je nuchter aanmelden. Dat betekent dat je vanaf middernacht niet meer mag eten of drinken, behalve wat nodig is voor het innemen van eventuele medicatie.

Zodra je je aanmeldt in het operatiecentrum, word je naar de kamer gebracht die voor jou werd gereserveerd. Daar wacht je tot je aan de beurt bent voor de operatie.

Vóór de operatie maak je kennis met jouw anesthesist, de dokter die je onder verdoving brengt en je gedurende de hele operatie begeleidt. Als zich bij vorige verdovingen iets abnormaals zou hebben voorgedaan, dan meld je dat best aan hem of haar.

 

Ook de plastisch chirurg komt bij je langs, om ter hoogte van de borst een aantal aantekeningen te maken. Je kan bij hem terecht met jouw eventuele laatste vragen over de operatie. Net voor de ingreep krijg je een middel toegediend om de operatie rustig tegemoet te kunnen gaan. Vervolgens word je naar de operatiezaal gevoerd en in slaap gebracht voor de ingreep. 

 

De ingreep duurt gemiddeld 45 minuten tot max. 1 uur. Na de ingreep wordt de insnede chirurgisch gesloten en hermetisch gedicht met huidlijm. Met polyurethaanprothesen wordt momenteel geen verband meer gebruikt. Enkel een steunbh volstaat zodat je de avond na de operatie je nieuwe borst als kan bewonderen.

 

Na de ingreep

In de regel blijf je ongeveer even lang in de ontwaakkamer als de operatie geduurd heeft. Als je voldoende bent ontwaakt, word je door de anesthesist ontslagen en word je naar jouw eigen kamer gebracht. Meestal ga je dezelfde dag al huiswaarts. De eerste uren na de ingreep valt de pijn best mee gezien alles nog verdoofd is door de lokale verdoving, wanneer toch pijn wordt gevoeld, krijg je uiteraard zwaardere pijnstillers.

 

Een borstvergroting is de eerste dagen wat pijnlijk, vooral als de ­prothese onder de borstspier werd geplaatst. Het losmaken van de spier ter hoogte van het ribrooster veroorzaakt een pijn waaraan je herinnerd wordt bij elke beweging van de bovenarmen. Het opduwen van het lichaam uit het bed of uit een stoel bv. wordt doorgaans als pijnlijk ervaren.

De pijn blijft een vijftal dagen aanhouden en is het ergst de tweede dag na de operatie. Toch verdragen de meeste mensen de pijn goed en zelfs zonder pijnstillers, tenminste als men zich stilhoudt. Zijn pijnstillers nodig, dan gaat onze voorkeur naar het type paracetamolpreparaat (Dafalgan®, Perdolan Mono®, Dafalgan Codeïne®, Sanicopyrine®).

 

Op korte termijn  

De eerste week na de operatie mag je alles doen wat niet tot overmatige pijn leidt. In de praktijk zullen bepaalde houdingen en bewegingen zichzelf verbieden. Het uitvoeren van zware arbeid is in deze periode sowieso onmogelijk. Sporten is niet aangewezen gedurende drie weken, zodat de prothesen rustig kunnen ingroeien. Douchen kan perfect vanaf de dag na de operatie, gezien het minimale en waterdichte verband bij deze techniek. Langdurig baden of zwemmen is echter nog niet toegestaan. Slapen mag in om het even welke houding die geen pijn veroorzaakt. Op de buik slapen is echter niet aangewezen en zal trouwens pijnlijk zijn.

 

Als je tijdens deze eerste week toenemende pijn zou krijgen, als je je onwel voelt en koorts ontwikkelt, of als je om de een of andere reden ongerust bent, contacteer dan meteen het Coupure Centrum, hetzij via het secretariaat, hetzij rechtstreeks via de dokters.

 

Op het ogenblik dat jouw operatie werd geregeld, heb je meteen een afspraak gekregen voor de eerste controle na je operatie. Je wordt ten laatste één week na de ingreep terugverwacht in het Coupure Centrum, waar het verband en eventuele hechtingen zullen worden verwijderd.

 

Als je op dat moment het resultaat in de spiegel bekijkt, zal je merken dat jouw borsten nog wat gezwollen zijn, vooral in het bovenste gedeelte en dat ze nog wat hard aanvoelen. Dat is een normale situatie, die zich in de loop van de volgende weken stilaan zal normaliseren.

 

Vanaf enkele weken na de operatie mag je geen pijn meer voelen en mag je zelfs niet voelen dat je een borstprothese hebt.

 

Op langere termijn

Een drietal maanden na de operatie wordt het resultaat voor de ­eerste maal gefotografeerd en vergeleken met het uitzicht van voor de ingreep.

 

De eerste maanden zal het litteken van de operatie rood en hard aanvoelen, iets wat geleidelijk verdwijnt. Wij raden aan om gedurende zes maanden op het litteken papieren kleefpleisters van het type 'Micropore breed' te gebruiken. Dat ondersteunt het weefsel eromheen en zorgt ervoor dat het litteken sneller 'uitrijpt', d.w.z. vlugger bleek en soepel wordt.

 

Eén jaar na de operatie kan je uiteindelijk het definitieve resultaat aanschouwen. Dan wordt voor de tweede maal een foto genomen.

 

Net als voor de ingreep blijft het mogelijk om met de handen je borsten te onderzoeken om zo eventuele knobbeltjes op te sporen. Ook een mammografisch onderzoek vormt geen probleem. Wel meld je best aan de radioloog dat je een borstvergroting hebt laten uitvoeren, zodat hij of zij een extra radiografie kan maken om al het borstklierweefsel goed te kunnen onderzoeken. Je krijgt van ons een paspoortje mee met alle gegevens van je operatie, dat je aan de radioloog kan overhandigen.

 

Gezien de minimale kans op lekkage en kapselvorming, is er bij polyurethaan prothesen geen noodzaak om preventief om de 10 of 15 jaar een vervanging van de prothese uit te voeren, dit in tegenstelling tot de meeste klassieke borstprothesen. Het is niettemin raadzaam om jaarlijks op controle te komen bij de behandelende chirurg.

 

Foto's voor & na

 

Terug naar 'Borstvergroting'.