Is liposculptuur een risicovolle ingreep?

Bij een correct uitgevoerde liposculptuur zijn ernstige verwikkelingen hoogst zeldzaam. Als je je om de één of andere reden onwel voelt, braakneigingen vertoont, koortsig bent of overmatige, toenemende pijn begint te voelen, dan contacteer je best meteen het Coupure Centrum.

In zeer zeldzame gevallen is het namelijk mogelijk dat er een infectie optreedt in de behandelde zones, liposculptuur blijft immers een operatieve ingreep, en dan moet je zo snel mogelijk met antibiotica worden behandeld. Bij bepaalde indicaties worden door de plastisch chirurg soms preventief antibiotica voorgeschreven, om alle risico's op infectie te vermijden. 

 

Maar wat met de dodelijke gevallen uit het nieuws?

Liposculptuur is, in tegenstelling tot wat advertenties in lifestyle magazines soms suggereren, een heelkundige ingreep. Dat betekent dat in principe alleen iemand met een opleiding in heelkundige of chirurgische ingrepen de nodige bekwaamheid heeft om de ingreep uit te voeren.

 

Bij het uitvoeren van een liposculptuur, zowel onder plaatselijke als onder algemene verdoving, mogen een aantal basisregels niet overtreden worden. Eén daarvan is dat men de hoeveelheid afgezogen vet per ingreep moet beperken tot maximum twee à drie liter. Zoniet kan de afzuiging verschuivingen in het lichaamsvocht veroorzaken die in extreme situaties levensbedreigend kunnen zijn.

 

Een andere voorzorgsmaatregel betreft de toegediende dosis medicatie voor het verdoven. Internationaal is men het erover eens dat de dosis plaatselijk verdovingsmiddel (lidocaïne) voor liposculptuur de 35 milligram lidocaïne per kilogram lichaamsgewicht niet mag overschrijden. Het Coupure Centrum voor Plastische Chirurgie heeft er zelfs bewust voor gekozen om niet boven de 25 mg per kg te gaan.

 

Bij het overgrote deel van de liposculpturen die dramatisch zijn afgelopen, zowel in eigen land als in de VS, had de slechte afloop ofwel te maken met het afzuigen van overdreven hoeveelheden vet, ofwel met de toediening van te grote doses lidocaïne, ofwel met het optreden van bloedklontertjes in de aders van de benen die in de longen terechtgekomen zijn en daar een longembolie veroorzaakt hebben.

 

Die laatste verwikkeling kan voorkomen bij elke heelkundige ingreep waarvoor de patiënt onder algemene verdoving wordt gebracht. Bij een wakkere patiënt daarentegen is het risico op die verwikkeling ongeveer even groot als bij een passagier die tijdens een lange vliegtuigreis in economy class vliegt, en daarbij lang in zittende houding blijft met de benen onbeweeglijk. 

 

Conclusie

Als liposculptuur wordt uitgevoerd met inachtneming van de juiste voorzorgsmaatregelen, is en blijft het een veilige ingreep, die in de handen van een ervaren plastisch chirurg mooie resultaten kan opleveren. De voorzorgsmaatregelen in kwestie zijn:

  • de beperking van de hoeveelheid verwijderd vet tot maximum twee à drie liter per keer;
  • de beperking van de toegediende hoeveelheid lidocaïne tot 25 mg/kg lichaamsgewicht;

 

Foto's voor & na

 

Terug naar 'Liposculptuur'.