Correctie van afstaande oren

Het verschijnsel van afstaande oren is een aangeboren vormafwijking van de uitwendige oorschelp. Er is geen enkel functioneel nadeel aan verbonden, maar het leidt wel vaak tot sociale en relationele problemen.

 

Zeker op kinderleeftijd vormen afstaande oren een klassieke aanleiding tot pesterij, wat het kind op langere termijn met onzekerheid en een gebrekkig zelfbeeld kan belasten.

 

Deze esthetische afwijking kan nochtans vanaf de leeftijd van vier jaar door een eenvoudige ingreep verholpen worden. Die operatie heet 'otoplastie' of correctie van afstaande oren.

 

Foto's voor & na

 

Wat houdt de behandeling in?