Neuscorrectie

Een rhinoplastie is de esthetische correctie van de uitwendige vorm van de neus. De ingreep beoogt een vormelijke harmonisering van de verschillende delen van de neus en poogt die tegelijk in balans te brengen met de globale vorm en karaktertrekken van het hele gezicht.

 

Een rhinoplastie is dus geen stereotiepe routine-operatie, maar een gepersonaliseerde en subtiele evenwichtsoefening waarbij zowel de totale vorm als de kleinste vormelijke details van de neus afgewogen worden tegen de gelaatsvorm en gelaatsexpressie van de patiënt. De operatie verloopt onder algemene verdoving.

 

  Foto's voor & na

 

Wat houdt de behandeling in?